Amozeshelectronic.com

مدار باک

 زمانی کاربرد دارد که ما نیاز به ولتاژی کمتر از ولتاژ ورودی در بخش خروجی و مصرف کننده داریم، ولتاژ ورودی می تواند یک ولتاژ مستقیم و یا ولتاژ متناوبی باشد که به وسیله دیود یکسو شده است و هنگامی مناسب است که نیاز به جدا سازی خروجی از ورودی نداشته باشیم در غیر این صورت باید از یک ترانسفورماتور جدا سازبرق شهری استفاده کنیم.

buck1

ترانزیستوری که بین ورودی و خروجی قرار دارد مداوماً و با فرکانس بالایی  خاموش و روشن می شود ، برای بر قراری یک خروجی پیوسته مدار از انرژی ذخیره شده در سیم پیچ القایی استفاده می کند. عمل مدار وابسته به آن جیزی است که  مدار فلایویل معروف است زیرا این مدار مانند یک فلایویل(چرخ طیار) در خروجی یک ولتاژ صاف و یک دستی را در اختیار قرار می دهد.

طرز کار مبدل باک

همانطور که در شکل ۳٫۱٫۱ نشان داده شده است، یک مبدل باک شامل دو بخش ترانزیستور سویچ کننده و مدارفلایویل است (دی ۱و ال۱ و سی۱)،هنگامی که ترانزیستور روشن است جریان از راه سیم پیچ به بار داده می شود .عمل هرسیم پیچی مخالفت با تغیرات  جریان است و همچنین به عنوان منبعی برای انرژی عمل می کند و به این دلیل خروجی ترانزیستور فوراً به حد اکثر خود نمی رسد و پس از خاموش شدن آن این انرژی ذخیره شده به شکل نیروی الکترو مغناطیس فوراً به مدار بر می گردد.

دوره روشن بودن ترانزیستور

همانطور که در شکل  ۳٫۱٫۲  نشان داده شده است ،هنگامی که ترانزیستور روشن است از راه سیم پیچ  مقاومت بار را تغذیه می کند و چون بسیاری از این جریان در سیم پیچ ذخیره می شود و صرف شارژ خازن می شود ولتاژ سر بار با شیب بسیار کمی بالا می رود، توجه کنید که در هنگام روشن بودن ترانزیستور ولتاژ مثبت زیادی در سر کاتد دیود۱ وجود دارد.

buck1 on

 

 

دوره خاموش بودن ترانزیستور

همانطور که در شکل۳٫۱٫۳٫ می بینید پس از خاموش شدن ترانزیستور انرژی ذخیره شده در سیم پیچ به شکل میدان الکترو مغناطیسی دو باره به مدار باز می گردد.ولتاژ دو سر سیم پیچ اکنون وارونه شده و از راه دیود۱ که اکنون بایاس موافق دارد انرژی ذخیره شده را تا زمان روشن شدن مجدد ترانزیستور در مدار بجریان می اندازد وپس از تمام شدن این انرژی نوبت به خازن می رسد تا در مقاومت بار تخلیه شده و تا هنگام روشن شدن بعدی ترانزیستور جریان مدار را تامین کند

و ما حصل کلی این روند این است که بجای یک موج مربعی وسیع یک موج مثلثی شکل با ارتفاع کم ایجاد می شود که  چون فرکانس بسیار بالایی دارد ریپل ان بسیار کم ارتفاع می باشد.

 

buck on

پاسخ دهید