Amozeshelectronic.com

منبع تغذیه سویچینگ

منبع تغذیه سویچینگ بطور قابل ملاحظه ای پیچیده تر منبع تغذیه ای است که که بطور خطی تنظیم می شود . اصلی ترین مزیت این پیچیدگی این است که یک منبع تغذیه سویچینگ در مقایسه با منبع تغذیه خطی بسیار کوچکتر،ارزان تر وسبک تر است.

طرح های منبع تغذیه سویچینگ

انواع گوناگونی از منبع تغذیه وحود دارد.هنگامی که مولد این منبع برق شهری است نخست جریان متناوب یکسو شده و به خازن ذخیره ساز می رسد ،و سپس به وسیله مدار سویچینگ تنظیم شده و در اختیار مصرف کننده (بار) قرار می گیرد، بنابر این مولد سویچینگ ما یک مبدل جریان مستقیم به مستقیم است خواه افزاینده ولتاژ باشد ویا کاهنده آن.

smps

 

یکسو سازها و فیلتر های خروجی از طبقه سویچ کننده به وسیله یک ترانسفورماتور فرکانس بالا جدا سازی می شوند و فید بک (پسخور) ولتاژ خروجی از راه اپتوکوپلربه بخش سویچ کننده ارتباط دارد، واحد مداری سویچ کننده یک آی سی ویژه است که شامل بخش های از جمله یک نوسان ساز فرکانس بالا، مدوله کننده عرض پالس و کنترل ولتاژ و جریان خروجی وکنترل اتصال کوتاه خروجی است.

وظیفه این مدار تبدیل ولتاژ مستقیم به یک ولتاژ متناوب با فرکانس بالا است که که مدار را قادر می سازد تا با یک تراسفورماتور و خازن ها و دیود های کوچکتر  توان بالایی را در اختیار مصرف کننده قرار بدهد.

ولتاژ متناوب فرکانس بالایی که تولید می شود یک موج مربعی است که با کنترل عرض پالس آن می توان ولتاژ خروجی را کنترل کرد و در سطح دلخواه نگاه داشت، همچنین از ترکیب یک نوسان ساز و یک دستگاه سویچ کننده (قطع و وصل کننده) می توان ولتاژ مستقیم را به ولتاژ متناوب تبدیل کرد، نتیجتاً با این روش می توان ولتاژ مستقیم باطری ها را به یک ولتاژ متناوب در حد برق شهری تبدیل کرد،کار که اینورترها انجام می دهند.

بنابر نحوه قرار گرفتن قطعات یک مدار سویچینگ، سه نوع مدار متفاوت وجود دارد

  • مدار باک
  • مدار بوست
  • مدار باک-بوست

پاسخ دهید