Amozeshelectronic.com

سیستم قفل مرکزی

سیستم قفل مرکزی

به مجموعه ای از سیمها و موتورهای الکتریکی و بادی و سلنویدی و همچنین واحد اصلی راه انداز و هماهنگ کننده بستن و باز کردن درها و صندوق عقب و همچنین قفل کننده در ورودی سوخت خودرو را قفل مرکزی می نامند، که ممکن است مجهز به ریموت کنترل از راه دوربوده و یا نباشد.

سیستم قفل مرکزی اگر کامل باشد با استفاده از ریموت کنترل همه درها باز و بسته خواهند شد و اگر سیستم بدون ریموت باشد با باز کردن درراننده و در اکثر خودروهای جدید با باز کردن هر دو در جلو درهای عقب نیز باز می شوند.

واحد اصلی فرمان دهنده و راه انداز موتورها که اصطلاحاً به پمپ مشهور هستند ممکن است یک واحد مجزی بوده و یا اینکه در واحد الکترونیکی اصلی خودرو که به کامپیوتر مشهور است قرار داشته باشد،در خودروهای جدید اکثر واحدهای الکترونیکی در یک جا قرار دارند.

مانند همه دستگاههای الکترونیکی واحد هماهنگ کننده و راه انداز پمپها شامل ورودیها و خروجیهایی است که عبارتند از:

تغذیه مثبت

تغذیه منفی

دو عدد سیم راه انداز پمپ

تحریک بستن

تحریک باز

در سیستمهای جدید تلاش بر این است تا از هزینه ساخت خودرو کاسته شود و بنابر این همواره سیستمهای نوین در این جهت بروز می شوند و سیمهای تحریک را به یک سیم تبدیل کرده اند،با دادن تحریک منفی دستگاه درها را باز میکند و اگر آن سیم از منفی جدا شود درها بسته می شوند و اگر هر دو در جلو سیم تحریک داشته باشند دو ورودی تحریک وجود دارد یکی از طرف در راننده و دیگری از طرف در شاگرد،مانند خودروهای ۱۳۱ و۱۳۲٫

معمولاً پالس تحریک کننده اکثر سیستمهای الکترونیکی منفی است زیرا سطح معینی از آن وجود دارد،به عنوان مثال اگر از تحریک مثبت استفاده شود به دلیل اینکه در سیستمهای الکترونیکی ولتاژهای گوناگونی وجود دارد، ممکن است در صورت اتصالی و یا اشتباهاً به آی سی های پردازنده که اکثراً با ولتاژ ۵ ولت کار میکنند ولتاژ غیر مجاز وارد شده و موجب خرابی آنها گردد.

پاسخ دهید