Amozeshelectronic.com

آمپلی فایر

آمپلی فایر خودرو

بخشهای اساسی مدارات آمپلی فایر خودرو شامل این بخشها است:

  1. مدار افزاینده ولتاژ

  2. مدار تنظیم کننده ولتاژ برای طبقه تقویت کننده صوت و سیستم اکولایزر

  3. طبقه تقویت کننده صوت و اکولایزر

  4. طبقه راه انداز بلندگوها

نخست به تشریح مدار افزاینده ولتاژ می پردازیم ،که معمولاًنزدیکترین بخش به ترمینال ورودی تغذیه دستگاه است، وظیفه این بخش از مدارافزایش ولتاژ ورودی است که با استفاده از یک مدار سویجینگ بوست ولتاژ ۱۲ ولت ورودی را به ولتاژی بین چهل تا نود ولت افزایش می دهد و اصلیترین واحد آن یک آی سی سویچینگ است که معمولاً آی سی بیشتر این آمپلی فایر ها تی ال ۴۹۴ است که به وسیله دو ترانزیستور داخلی خود دو و یا چهار ترانزیستوردیگر را که در مدار قرار دارند راه اندازی می کند.

در شکل زیر مدارافزاینده ولتاژ(بوست) مرکب از تی ال ۴۹۴ را می بینید:

مدار افزاینده ولتاژ بوست

تی ال ۴۹۴  یک آی سی نمونه برای ساختن موج سینوسی است که تمام وظایف یک آی سی سویچ کننده را انجام می دهد، این آی سی می تواند موجهای سینوسی با فرکانسهای متفاوت را ساخته و با کنترل کردن عرض پالس خروجی، ولتاژ خروجی را کنترل کند.

با فهم کامل طرز کار این آی سی ما می توانیم با طرز کار اکثر آی سی های سویچینگ آشنا شویم و همچنین منابع تغذیه سویچینگ را نیز درک کنیم.

در شکل زیر پایه های این آی سی  نشان داده شده اند و پس از آن به چگونگی طرز کار این آی سی می پردازیم:

پایه های 494

قلب این آی سی یک نوسان ساز است که با یک مدار ثابت زمانی مرکب از یک خازن و یک مقاومت که به پایه های ۵ و ۶ وصل می شوند فرکانس مورد نیاز را می سازد، این نوسان به یک فلیپ فلاپ اعمال می شود و به وسیله پایه شماره ۱۴ دو حالت مختلف را در پالس خروجی بدست می دهد که یکی به صورت پوش پول(آلاکلنگی) و دیگری پالس همسان و همفازو همزمان است، سپس این پالسها به دو ترانزیستور داخلی آی سی که پایه های جمع کننده(پایه های ۸و۱۱ ) و پایه های منتشر کننده آنها(۹ و ۱۰) بیرون از آی سی قرار دارند،اعمال می شود و می توان از آنها برای راه اندازی دو ترانزیستور دیگر استفاده کرد و یا در صورتی که جریان خروجی مورد نیاز کم باشد مستقیماً به سیم پیچ خروجی وصل کرد.

همچنین این آی سی مجهز به دو تقویت کننده عملی است که می تواند پالس خروجی را در صورتی که ولتاژ خروجی از ولتا ژ مجاز بالاتر برود حذف کند و خروجی هر دو تقویت کننده به پایه ۳ وصل می شوند و باز از راه این پایه پالس خروجی آی سی قابل کنترل است، از راه پایه چهار نیز می توان عرض پالس را کنترل کرد که معمولاً در اکثر آمپلی های خودرو به زمین(تغذیه منفی) وصل می شود تا همیشه عرض پالس در بالاترین حد خود باشد.

این آی سی از راه پایه شماره ۱۴ ولتاژ مرجع ۵ ولتی ای را در اختیار ما قرار می دهد تا با آن بتوانیم ولتاژ مورد نیاز پایه های هر دو تقویت کننده را سنجیده کنیم.

پایه شماره ۱۲ پایه تغذیه مثبت است که با کمک یک ترانزیستور ویا مستقیماً به پایه ریموت آمپلی فایر وصل می شود و از راه خروجی رادیو پخش خود رو راه اندازی می شود.

پالس خروجی پس از اعمال شدن به دو و یا چهار ترانزیستور به ترانزیستورهای قدرت موس فت اعمال می شود که آنها هم به نوبه خود ترانسفور ماتور افزاینده ولتاژ را بکار می اندازند، موج سینوسی تولید شده در ثانویه ترانسفور ماتور، که یک جریان متناوب است با استفاده از دیودهای فرکانس بالا یکسو شده( به دو ولتاژ منفی و مثبت) و با مجموعه ای از خازنها صاف شده و در اختیار طبقه قدرت خروجی و راه اندازهای بلندگو قرار می گیرد.

بخش ترانسفورماتور و یکسو کننده

همچنین بخشی از این ولتاژ تولید شده به وسیله تنظیم کننده های ولتاژ که در آمپلی فایر های گوناگون متفاوت هستند به دو ولتاژ منفی ۱۵ ولت و مثبت ۱۵ ولت تبدیل می شود تا طبقه پیش تقویت کننده و بخش اکو لایزر را راه اندازی کند.

ولتاژ تنظیم شده

موج صوتی تقویت شده و اکو لایز شده به ترانزیستورها ویا موس فتهای خروجی اعمال می شود تا بلند گوها ویا ساب وفرها را راه اندازی کند.

در بسیاری از آمپلی فایرها مداری برای حفاظت آن در نظر گرفته شده است که این حفاظت به سه گونه عمل می کند یکی از راه مقاومتهای حرارتی با ظریب مثبت و یا منفی است که فن دستگاه را در صورت نیاز روشن کرده و یا دور آنرا تندتر می کند،دوم باز به وسیله مقاومتهای از این همین گونه در صورت گرم شدن بیش از اندازه  دستگاه آی سی را به حالت خاموش می برد ،وسوم از راه نمونه گیری ولتازهای بخشهای گوناگون و خصوصاً طبقه قدرت خروجی که در معرض اتصال و یا خرابی قرار دارند در صورت وجود ولتاژهای غیر عادی از راه ثاثیر گذاشتن بر روی آمپلی فایر های آی سی سویچ کننده از ادامه کار آن جلوگیری می کند.

پاسخ دهید