Amozeshelectronic.com

بایگانی دسته ها: نصب دزدگیر

نصب دزدگیر خودرو

نصب دزدگیر

نصب دزدگیر بر روی خودرو بسیار پیچیده تر از نصب دزدگیر اماکن است ؛ زیرا بر خلاف دزدگیر اماکن که با جریانهای الکتریکی متعارف سر و کار داریم، جریان و ولتاژ واحدهای الکترونیکی و الکتریکی خودرو پیچیده بوده و ما باید دانش خود را مرتباً بروز نماییم و شناخت مباحث الکترونیک عمومی ضروری است.

سیستمهای هشدار دهنده ای که بر روی خودرو نصب می شوند بمانند همه سیستمهای هوشمند ازیک واحد اصلی که شامل مجموعه ای از ورودیها و خروجیها است تشکیل شده که با آنها راه اندازی شده و با گرفتن اطلاعات از ورودیها و از راه حسگرهای گوناگون فرمانهای لازم را به بخشهای گوناگون خودرو و لوازم کامل کننده خود می دهد.

ورودیهای اصلی شامل:

تغذیه مثبت

تغذیه منفی

ورودی از ای سی سی

ورودی ترمز پایی

ورودی شاسی لا دری

ورودی شاسی کاپوت

 ورودی در صندوق

ورودی از دینام و یا فشار روغن برای دزد گیرهای استارت از راه دور است

 همراه با این ورودیها که از سیمهای تک رشته تشکیل شده اند ورودیهای دیگری هستند که به شکل کابل بوده و از حسگر ضربه و حسگر حرکت که به چشمی معروف هستند و از واحد آنتن که بر روی شیشه نصب می شود اطلاعات را به واحد اصلی می رسانندهمچنین در دزدگیرهای تصویری مدولی وجود دارد که به پیجر معروف است و با تحریک از راه ضربه به راننده پیام میدهد و به عنوان گیرنده رمز نیز به کار می رود این رمز که از راه ضربه به واحد مرکزی رسانده می شود توانایی باز کردن و یا بستن در خودرو بدون استفاده از ریموت را به راننده می دهد.

سیمهای خروجی که اکثراً از سیمهای تک رشته تشکیل شده اند عبارتند از:

راه اندازهای قفل مرکزی

راه اندازهای فلاشر(راهنماهای خودرو)

راه انداز آژیر

راه انداز رله قطع برق

راه انداز رها کننده در صندوق عقب

راه انداز ای سی سی به هنگام روشن کردن خودرو با ریموت کنترل

راه انداز روشن کردن سیستم سوخت رسانی و جرقه زن خودرو

راه انداز استارتر خودرو برای روشن کردن خودرو از راه دور

همچنین در بسیاری از سیستمهای هشدار دهنده سیم دو و یا سه رشته ای وجود دارد که در انتهای آن یک و یا دو ال ای دی قرار دارد که نشانگر مسلح بودن و یا نبودن سیستم و یا حالت اعزام به تعمیرگاه و یا نشان دهنده تحریک شدن و یا نشدن سیستم است.

در شکل زیر رنگهای این ورودیها و خروجیها را در رایجترین و معتبر ترین سیستمهای هشدار دهنده می توانید ببینید:

 

inputs and outputs

ممکن است بعضی از سیمهای ورودی و خروجی همرنگ باشند،اما توجه کنید که ورودیها بطور کلی از خروجیها نازکتر هستند زیرا جریان بسیار کمی از آنها می گذرد.

سیمهای دزدگیرهای متفرقه معمولاً برنگ سیمهای استیل میت هستند و من در نوشته های بعدی راه پیدا کردن ورودیها و خروجیها را مفصلاً توضیح خواهم داد.