Amozeshelectronic.com

Tag Archives: 2.دزدگیر

سیستم قفل مرکزی

سیستم قفل مرکزی

به مجموعه ای از سیمها و موتورهای الکتریکی و بادی و سلنویدی و همچنین واحد اصلی راه انداز و هماهنگ کننده بستن و باز کردن درها و صندوق عقب و همچنین قفل کننده در ورودی سوخت خودرو را قفل مرکزی می نامند، که ممکن است مجهز به ریموت کنترل از راه دوربوده و یا نباشد.

سیستم قفل مرکزی اگر کامل باشد با استفاده از ریموت کنترل همه درها باز و بسته خواهند شد و اگر سیستم بدون ریموت باشد با باز کردن درراننده و در اکثر خودروهای جدید با باز کردن هر دو در جلو درهای عقب نیز باز می شوند.

واحد اصلی فرمان دهنده و راه انداز موتورها که اصطلاحاً به پمپ مشهور هستند ممکن است یک واحد مجزی بوده و یا اینکه در واحد الکترونیکی اصلی خودرو که به کامپیوتر مشهور است قرار داشته باشد،در خودروهای جدید اکثر واحدهای الکترونیکی در یک جا قرار دارند.

مانند همه دستگاههای الکترونیکی واحد هماهنگ کننده و راه انداز پمپها شامل ورودیها و خروجیهایی است که عبارتند از:

تغذیه مثبت

تغذیه منفی

دو عدد سیم راه انداز پمپ

تحریک بستن

تحریک باز

در سیستمهای جدید تلاش بر این است تا از هزینه ساخت خودرو کاسته شود و بنابر این همواره سیستمهای نوین در این جهت بروز می شوند و سیمهای تحریک را به یک سیم تبدیل کرده اند،با دادن تحریک منفی دستگاه درها را باز میکند و اگر آن سیم از منفی جدا شود درها بسته می شوند و اگر هر دو در جلو سیم تحریک داشته باشند دو ورودی تحریک وجود دارد یکی از طرف در راننده و دیگری از طرف در شاگرد،مانند خودروهای ۱۳۱ و۱۳۲٫

معمولاً پالس تحریک کننده اکثر سیستمهای الکترونیکی منفی است زیرا سطح معینی از آن وجود دارد،به عنوان مثال اگر از تحریک مثبت استفاده شود به دلیل اینکه در سیستمهای الکترونیکی ولتاژهای گوناگونی وجود دارد، ممکن است در صورت اتصالی و یا اشتباهاً به آی سی های پردازنده که اکثراً با ولتاژ ۵ ولت کار میکنند ولتاژ غیر مجاز وارد شده و موجب خرابی آنها گردد.

نصب دزدگیر خودرو

نصب دزدگیر

نصب دزدگیر بر روی خودرو بسیار پیچیده تر از نصب دزدگیر اماکن است ؛ زیرا بر خلاف دزدگیر اماکن که با جریانهای الکتریکی متعارف سر و کار داریم، جریان و ولتاژ واحدهای الکترونیکی و الکتریکی خودرو پیچیده بوده و ما باید دانش خود را مرتباً بروز نماییم و شناخت مباحث الکترونیک عمومی ضروری است.

سیستمهای هشدار دهنده ای که بر روی خودرو نصب می شوند بمانند همه سیستمهای هوشمند ازیک واحد اصلی که شامل مجموعه ای از ورودیها و خروجیها است تشکیل شده که با آنها راه اندازی شده و با گرفتن اطلاعات از ورودیها و از راه حسگرهای گوناگون فرمانهای لازم را به بخشهای گوناگون خودرو و لوازم کامل کننده خود می دهد.

ورودیهای اصلی شامل:

تغذیه مثبت

تغذیه منفی

ورودی از ای سی سی

ورودی ترمز پایی

ورودی شاسی لا دری

ورودی شاسی کاپوت

 ورودی در صندوق

ورودی از دینام و یا فشار روغن برای دزد گیرهای استارت از راه دور است

 همراه با این ورودیها که از سیمهای تک رشته تشکیل شده اند ورودیهای دیگری هستند که به شکل کابل بوده و از حسگر ضربه و حسگر حرکت که به چشمی معروف هستند و از واحد آنتن که بر روی شیشه نصب می شود اطلاعات را به واحد اصلی می رسانندهمچنین در دزدگیرهای تصویری مدولی وجود دارد که به پیجر معروف است و با تحریک از راه ضربه به راننده پیام میدهد و به عنوان گیرنده رمز نیز به کار می رود این رمز که از راه ضربه به واحد مرکزی رسانده می شود توانایی باز کردن و یا بستن در خودرو بدون استفاده از ریموت را به راننده می دهد.

سیمهای خروجی که اکثراً از سیمهای تک رشته تشکیل شده اند عبارتند از:

راه اندازهای قفل مرکزی

راه اندازهای فلاشر(راهنماهای خودرو)

راه انداز آژیر

راه انداز رله قطع برق

راه انداز رها کننده در صندوق عقب

راه انداز ای سی سی به هنگام روشن کردن خودرو با ریموت کنترل

راه انداز روشن کردن سیستم سوخت رسانی و جرقه زن خودرو

راه انداز استارتر خودرو برای روشن کردن خودرو از راه دور

همچنین در بسیاری از سیستمهای هشدار دهنده سیم دو و یا سه رشته ای وجود دارد که در انتهای آن یک و یا دو ال ای دی قرار دارد که نشانگر مسلح بودن و یا نبودن سیستم و یا حالت اعزام به تعمیرگاه و یا نشان دهنده تحریک شدن و یا نشدن سیستم است.

در شکل زیر رنگهای این ورودیها و خروجیها را در رایجترین و معتبر ترین سیستمهای هشدار دهنده می توانید ببینید:

 

inputs and outputs

ممکن است بعضی از سیمهای ورودی و خروجی همرنگ باشند،اما توجه کنید که ورودیها بطور کلی از خروجیها نازکتر هستند زیرا جریان بسیار کمی از آنها می گذرد.

سیمهای دزدگیرهای متفرقه معمولاً برنگ سیمهای استیل میت هستند و من در نوشته های بعدی راه پیدا کردن ورودیها و خروجیها را مفصلاً توضیح خواهم داد.